Ultraskaņas caurplūdes mērītāji

Sērijas FLOMIC ultraskņas ūdens mērītāji tika izstrādāti speciāli ūdensapgādes vajadzībām. Ūdensapgādes uzņēmumiem nepiciešami pastāvīgi vērot savu tīklu stāvokli ar mērķi samazināt ūdens zudumus un optimizēt tīklu darbību.

Šim nolūkam vajadzīga iekārta, kas ļauj ne tikai droši, bet arī precīzi mērīt un kontrolēt nepieciešāmus datus un pārraidīt šos datus augstākajā sistēmas kontroles līmenī.

Pielietojot sērijas FLOMIC ultraskaņas ūdens merītājus, klients var viegli un droši merīt tekojošā režīmā patērēta ūdens kopējo daudzumu, ūdens patēriņa un spiediena momentāno vērtību, arī kontrolēt ūdens patēriņa un spiediena izmaiņas caurulē laika gaitā.

Skaitītāja elektroniskais interfeiss nodrošinā visu āgrāk saņemtu un tekošo datu pārraidi vadības centrā, ko ļauj operatoram sekot ūdensapgādes tīkla stāvoklim, kontrolēt ūdens plūsmas patēriņu un spiedienu, kā arī dod iespēju savlaicīgi brīdināt par ūdens noplūdi un tukšas caurules režīma rašanos.

Ultraskaņas skaitītāja un plūsmas mērītāja elektobloks barojās no mazgabarītas Li-lītija baterijas ar kalpošanas termiņu atkārīgi no darbības režīmiem 6-8 gadi.

Tas ļauj pielietot skaitītājus un plūsmas mērītājus vietāš, kur nepieciešama distances informācijas pārraide un arī tur, kur nav iespējams nodrošināt skaitītāju barošanu no elektrotīkla.

Pamatpriekšrocības:

  • Mērīšanas augsta precizitāte un ilglaicīgas mērlielumu stabilitātes nodrošināšana;
  • Cauruļvadu taisno gabalu ļoti īsi izmēri pirms un pēc plūsmas mērītāja ( 5D un 3D atbilstoši);
  • Iespēja veikt mērītāja speciālo papildkolibrēšanu uz ražotājfirmas ELIS kalibrēšanas stenda;
  • Plūsmas mērītāja izstrāde un piegāde pēc klienta pasūtījuma;
  • Viegli pieejama mērījumu nolasīšana no datora ( uz vietas vai attālināti) un turpmākā neatkarīgā datu apstrāde.

Sērijas FLOMIC ultraskaņas plūsmas mērītāji

Sērijas SONOELIS plūsmas mērītāji