Ultraskaņas un elektromagnētiskie caurplūdes mērītāji

logo-elis-plzenKompānija ELIS PLZEN. izstrādā, ražo un piegādā  komplicētus elektromagnētiskos plūsmas mērītājus (elektromagnētiskie un ultraskaņas). Tāda tipa skaitītājus pielieto šķidruma dažādu veidu mērījumam ūdensapgādes, siltumapgādes, enerģetikas, pārtikas,  ķīmiskās un citās rūpniecības nozarēs.

Šiem plūsmas mērītājiem ir plašs pielietojums daudzveidīgās šķidruma vidēs. Pēc tehniskajiem parametriem firmas ELIS plūsmas mērītāji pilnīgi konkurentspējīgi vadošo Eiropas un pasaulses ražotājfirmu analoģiskajām iekārtām.

Pie elektromagnētiskajiem un ultraskaņas ūdens skaitītājiem un plūsmas mērītājiem pieder sērijas FLONET dažāda tipa elektromagnētiskie ūdens mērītāji un markas FLOMIC ultraskaņas plūsmas mērītāji, pielietojamie dažādu šķidrumu patēriņa mērīšanai.

Norādītie skaitītāji un plūsmas mērītāji ļauj mērīt ūdens patēriņa un spiediena momentānās vērtības, kā arī ūdens patēriņa kopējo vērtību.

Elis-Flonet-FN20XX.1Elektromagnētiskie plūsmas mērītāji paredzēti elektrovadošo šķidrumu mērīšanai, galvenokārt tīrā un notekūdens mērījumam, arī paredzēti šķidruma mērīšanai pārtikas un ķīmiskajā rūpniecībā.

Šķidruma plūsmu mēra ar bezkontakta metodi, plūsmas mērītājā izmanto indukcijas elektromagnētiskā sprieguma principu vadītājā. Šis vadītājs  pārvietojās magnētā laukā.

elis-flomic-FL50XXUltraskaņas ūdens skaitītāju un plūsmas merītāju darbības principa pamats ir  ultraskaņas signāla laiduma laika starpības mērīšana mēršķidruma ( ūdens)  plūsmas virzienā  un pretvirzienā.

Elektromagnētiskie un ultraskaņas plūsmas mērītāji atbild precizitātes, drošības un ilgstošas mērījumu stabilitātes augstākajām prasībām.

 

Elektromagnētiskie plūsmas mērītāji

Ultraskaņas caurplūdes mērītāji