Turbīnu ūdens skaitītāji

Turbīnu Voltmana (Woltman) skaitītājus var pielietot patēriņam  Qn 15 m3/st un augstākam. Skaitītāji atšķiras ar to, ka nodrošina īpaši zemus spiediena zudumus arī pie augstiem patēriņiem. Voltmana ūdens mērītāji– sausgaitas. Ūdenī atrodas tikai turbīna. Skaitīšanas mehānisms ir iekapsulēts un var griezties iebkurā stāvoklī ērtai nolasīšanai.

Turbīnu ūdens skaitītāja darbības princips ir turbīnas apgriezienu skaita mērījums. Turbīna izpildīta daudzgājienu skrūves veidā un griežas tekošas ūdens iedarbībā. Turbīnas griešana pārraidas uz skaitīšanas mehānismu, kas nodrošina pateicoties mērogojošam reduktoram skaitītāja rādījumu nolasīšanas iespēju  kub. metros.

Turbīnu skaitītāju rādījumu regulēšanu realizē ar speciālo regulējošo skrūvi, kas ievietota skaitītāja korpusā.

WPHD–N -Voltmana skaitītāji ar turbīnas paralēlo asi

zenner-WPHD-N zenner-WPHD-N-cut

Paralēlos skaitītājus tipa Woltman WPHD–N (horizontālai un vertikālai montāžai) pielieto tikai tād, kad nepieciešami reģistrēt augstus patēriņus ar samēro pastāvīgo patēriņa profilu.

Pateicoties savai drošai konstrukcijai skaitītāji var nodrošināt ne tikai mērījumu lielu diapazonu, bet arī ir – no mērījum prezicitātes viedokļa- ļoti stabili ilgstošā laikā. Skaitītāja turbīna, optimizēta saskaņā ar hodrodinamiskiem raksturlielumiem, droši sāk darboties jau pie mazajiem patēriņiem. Turbīnai ir pietiekošs slodzes rezervs “uz augšu” , lai droši reģistrētu arī maksimuma patēriņu. Īpaši nostiprināti gultņi ar mazo berzi garantē mērierīces ilgstošo ekspluatācijas laiku. Reed-kontaktu, optiskais devēju un induktīvo devēju NAMUR  var papildus aprīkot jebkurā laika brīžā neizjaucot pārbaudes plombu.

WPHD–N skaitītāju tehniskie dati: ūdens maksimālā temperatūra – 50° С,  diametri DN – 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, montāžgarumi L – 200, 225, 250 mm.

Sīkāk Katalogā “WPH-N 90 C”

WS-N -Voltmana skaitītāji ar turbīnas vertikālo asi

zenner-WS-N zenner-WS-N-cut

Tipa WS Voltmana skaitītājs Woltman ( horizontālai montāžai) parāda savas priekšrocības pie svārstīgiem patēriņiem.

Tā kā turbīna ievietota perpendikulāri asim, atkrīt nepieciešamība izmainīt griešanās kustības virzienu no gliemežpārvada skaitīšanās mehānismā. Pateicoties samazinātai berzei skaitītājiem WS ir mazākas laistīšanas patēriņa vērtības nekā skaitītājiemWP.

Skaitītāja turbīna, optimizēta saskaņā ar hodrodinamiskiem raksturlielumiem, droši sāk darboties jau pie mazajiem patēriņiem. Turbīnai ir pietiekošs slodzes rezervs “uz augšu” , lai droši reģistrētu arī maksimuma patēriņu. Īpaši nostiprināti gultņi ar mazo berzi garantē mērierīces ilgstošo ekspluatācijas laiku. Papildaprīkošanu ar aktīviem un pasīviem impulsdevējiem var veikt jebkurā laika brīžā neizjaucot pārbaudes plombu. Reed-kontaktu, optisko devēju un induktīvo devējo NAMUR nodrošina visi parasti sensora varianti un tie ļauj bez problēmām iebūvēt datu pārraides sistēmās vai vadības sistēmās.

 WS–N skaitītāju tehniskie dati: ūdens maksimālā temperatūra – 30 ° С, darba spiediens Рmaks -16 atm, nominālie patēriņi Qn – !5, 25, 40, 60, 150 m³ /st, diametri DN -  50, 65, 80, 100, 150 mm, montāžgarumi L – 270, 300, 350 , 360, 370, 500 mm.

WB-N – Voltmana aku skaitītājs aukstajam ūdenim

zenner-WB-N zenner-WB-N-front

Aku ūdens skaitītājs ir Voltmana vertikālais skaitītājs ar korpusa īpašu konstrukciju. Tie var būt iebūvēti akas galvas veidā caurules 90-gradu līkuma vietā.

Korpuss speciāli apdaptēts pie aku ierīču apstākliem. Akas ūdens virzas uz skaitītāja apakšējo pusi, tek cauri vertikāli stāvošo turbīnu un novadas no skaititāja labajā stūrī. Turbīnas īpaša konstrukcija nodrošina laistīšanas patēriņa zemas vērtības. Šai konstrukcijai ir pietiekošs rezervs pārslodzes jomā tam, lai droši reģistrētu augstus patēriņus.

Iekšējais un ārējais pārklājums ilgstoši un droši aizsargā  skaitītāju no korozijas. Minerāla daļiņas, kas atrodas ūdenī, nevar sabojāt kapsulētu sausgaitas skaitīšanas mehānismu.

Skaitītāja konstrukcija ideāli der šaurām aku šahtām ar maziem gabarītizmēriem.

WВ –N skaitītāju tehniskie parametri: ūdens maksimālā temperatūra  - 30°С, darba spiediens Р max. -16 atm, nominālie patēriņi Qn – !5,  40, 60, 150, 250 m³/st, diametri DN -  50,  80, 100, 150, 200 mm, montāžgarumi L pēc leņķa malām (DIN 28537 )– 150, 180, 200, 250, 300mm, pēc leņķa malām (DIN 28637) – 165, 180, 220, 260mm

WPV-N – Voltmana kombinētie skaitītāji

zenner-WPV-N-1 zenner-WPV-N-2

Kombinētie skaitītāji konstruēti ļoti liela un ļoti maza ūdens patēriņa uzskaitei.

Piemēram, ugunsgrēka gadījumā jāievēro ūdens tilpuma ļoti lieli patēriņi ūdens ņemšanas vietās, kur normālā situācijā tek ļoti nedaudz ūdens. Šī gadījumā atvēras noslēgventīlis un tekošo ūdens tilpumu reģistrē liels skaitītājs.

Skaitītāju iemontēšanas tipiskas vietas ir skolas, kopmītnes, ofisa ēkas, vai nelielas dzīvojamās zonas ūdensvadi, kur ūdens patēriņu jāmēra naktī.

Kombinētie ūdens skaitītāji atškiras ar mērījmu augsto precizitāti, kas attiecas  arī pie pārslēgšanas laika, un ar minimāliem spiediena zudumiem pie maksimālās slodzes. Skaitītājiem ir ļoti vienkāršs mehānisms, tie ir ilgstoši ekspluatācijā un ar samērā zemu svaru.

Pamatskaitītājs ir sausgaitas, mazais papildskaitītājs – slapjgaitas, kuru montē no labi no pamatskaitītāja( plūsmas vierzienā). Papildskaitītāja precizitāte ir augstāka par  ”C” klasu.

WPV tehniskie dati ( horizontālās montāžas gadījumā): ūdens maksimālā nominālie patēriņi Qn – !5,  40, 60, 150, 250 m³/st,diametri DN -  50,  80, 100, 150, 200mm, montāžgaruns L – 270, 300, 360, 500, 1200 mm.

Sīkāk Katalogā “Woltman compaund meters”

WPV-N-T – Voltmana kombinētais skaitītājs (turbīnu)

zenner-WPV-N-T-1 zenner-WPV-N-T-2 zenner-WPV-N-T-3

Atšķirībā no skaitītāja WPV  komnbinētā skaitītāja Turbo WPV-T konstrukcija paredzēta ļoti svārstīgo patēriņu reģistrēšanai. Šim nolūkam parbaudes nomaiņas laika skaitītāja korpusu var atstāt cauruļvada tīklā, bet nomaina tikai pārbaudamo mēriliktni.

WPV-Т tehniskie dati: ūdens maksimalā temperatūra – 30°C, darba spiedies Рmax-16 atm, nominālie patēriņi Qn – !5,  40, 60, m³/st, diametri DN -  50,  80, 100mm, montāžgarums L – 270, 300, 360 mm

WI-N – Notekūdeņu skaitītājs

zenner-WI-N-1 zenner-WI-N-2

Notekūdeņu skaitītājus pielieto piesārņota ūdens uzskaitei, piemēram, lauksaimniecībā, attīrīšanās ierīcēs vai  notekūdeņu attīrīšanas būvēs.

Pie tāda veida skaitītājiem izvirza prasības darbam grūtās apstākļos. Notekūdeņu skaitītāji  WI-N (irigācijas) nodrošina to pateicoties tam, ka mērieliktnis izvietots cauruļa augšējā daļā, kur tekošā ūdenī parasti ir nedaudz suspendēto daļiņu.

Skaitītājs viegli tik galā ar piesārņojumu līdz  30%.  Ļoti stiprā piesarņojumā rekomendē papildus uzstādīt ārējos filtrus pirms skaitītāja.

Skaitītājus sērijveidīgi piegādā ar metālisku aizsargvāku, kura droši aizsargā skaitīšanas mehānismu arī bargos apstākļos.

 WI-N skaitītāju tehniskie dati: ūdens maksimālā temperatūra – 50°С, darba spiediens Рmax -16 atm, nominālie patērini Qn – 30, 50, 90, 125, 175, 250, 450 m3 /st, diametri DN – 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200 mm, montāžgarumi L – 200, 225, 250, 300, 350 mm.

Aksesuāri

zenner-accessories

Kā turbīnu skaitītāju aksesuārus piedāvā: aktīvus un pasīvus devējus datu par ūdens patēriņu pārraidei (Reed –kontakti, optiskie devēji, induktīvie devēji NAMUR), plūsmas profiļa šūnu slāpētājs, kustīgie kompensātori cauruļu dažādu montāžgarumu kompensācijai uzstādot skaitītājus, Т- un Нveidīgas konstrukcijas dubļu un magnēta filtri.

Sīkāka informācija Katalogā “Турбинные счетчики 1″

Sīkāka informācija Katalogā “Турбинные счетчики 2″

Sīkāka informācija Katalogā “Bulk water meters”