Mājas ūdens skaitītāji

Kā mājas ūdens skaitītājus izmanto lāpstiņveida, daudzstrūklu (MT), sausgaitas vai slapjgaitas mērītājus. To pielieto vietās, kur nepieciešams reģistrēt augstāko ūdens patēriņa diapazonu salīdzīnājumā ar vienstrūklas dzīvokļu skaitītājiem.

MT skaitītāji paredzēti kā aukstā tā arī karstā ūdens patēriņa mērījumam. Aukstā ūdens patēriņa reģistrēšanai izmanto lāpstiņveida  daudzstrūklu slapjgaitas (MNK) skaitītājus un lāpstiņveida  daudzstrūklu sausgaitas (MTK) skaitītājus. Karstā ūdens patēriņa mērījumam izmanto tikai lāpstiņveida  daudzstrūklu sausgaitas skaitītājus (MTW) un (MTH).

Mājas lāpstiņveida daudzstrūklu aukstā un karstā ūdens skaitītāju ieejas caurumi diametri var būt 15, 20, 25, 32, 40 un 50 mm, nominālie patēriņi atbilstoši номинальные  Qn — 1,5, 2,5, 6,0, 10,0, 15,0 (Q3 – 2,5,  4,  6,3,  10,  16, 25 ) m³/st, darba spiediens ūdens apgādes tiklā ne augstāks par 1,6 МPа   (16 аtm.). Skaitītāji ar caurumu diametru 50mm var būt kā ar vītņu tā arī ar atloku savienoju.

 Sīkāk Katalogā “Общедомовые счетчики 1″
 Sīkāk Katalogā “Общедомовые счетчики 2″

Sausgaitas daudzstrūklu aukstā ūdens skaitītāji МТК

Markas MTK  daudzstrūklu sausgaitas auksta ūdens skaitītāji paredzēti tekoša cauruļvadā auskstā dzeramā ūdens tilpuma mērījumam pie temperatūras no  5°С līdz 50°С un darba spiediena ūdensvada tīklā ne vairāka par 1,6 МPа               (16 аtm.). Skaitītāji МТКD var būt ar septiņu rullīšu skaitīšanas mehānismu       (apzīmējums МТКD-N, pielāgoti impulsdevēja uzstādīšanai)  un ar  astoņu rullīšu skaitīšanas mehānismu (apzīmējums МТКD-М, pielāgoti modulāras paplāksnes uzstādīšanai, paredzētai  radījumu M-Bus un radio nolasīšanai)

zenner-МТКD-N-1 zenner-МТКD-N-2

Skaitītāji МТКD-N ar septiņu rullīšu skaitīšanas mehānismu bez impulsdevēja.

Skaitītājiem МТКD var būt speciālie korpusi uzstādīšanai vertikālos cauruļvados. Šī gadījumā skaitītājiem ir apzīmējums могут МТКD-N-ST, МТКD-М-ST  pie ūdens augšupplūsmas cauruļvadā un  МТКD-N-FAūdens lejupplūsmā.

zenner-МТКD-N-ST zenner-МТКD-N-FA

Skaitītājs МТКD-N-ST                        Skaitītājs МТКD-N- FA

Skaitītāji МТКD-N-ST un МТКD-М-ST - skaitītāji ūdenim ar augšuplūsmai vai lejupplūsmai (ražo ar diametriem DN= 20, 25, 40 mm)

Sausgaitas daudzstrūklu karstā ūdens skaitītāji MTW un MTH

Sausgaitas daudzstrūklu karstā ūdens skaitītāji  МТW un МТН paredzēti karstā tekoša cauruļvadā ūdens tilpuma mērījumam pie temperatūras no 5°C līdz 90°С (МТW), no 5°C  līdz 130°С (МТН) un pie darba spiediena udensvadu tīklā ne vairāka par 1,6 МPа (16 atm.). Karstā ūdens skaitītājus var pielietot arī aukstā ūdens mērījumam.

Skaitītāji var būt ar 7-ņu rullīsu skaitīšanas mehānismu ( apzīmējums MTWD-N,  pielāgoti impulsdevēja uzstādīšanai) un ar 8-ņu rullīšu skaitīšanas mehānismu ( apzīmējums MTWD-M, tie pielāgoti modulāra paplātes uzstādīšanai, paredzētai  M-Bus un radio rādījumu nolasīšanai)

zenner-МТWD-N zenner-МТWD-M-1 zenner-МТWD-M-2

Skaitītāji МТWD-N                        Skaitītājs  МТWD-M bez impulsdevēja

                                                                                     

Skaitītājiem MT var būt speciālie korpusi uzstadīšanai vertikālos cauruļvados. Šī gadījumā skaitītājiem ir apzīmējums MTWD-ST  pie ūdens augšupplūsmas vai MTWD-FА  - pie ūdens lejupplūsmas cauruļvadā.

zenner-MTWD-ST zenner-MTWD-FА

           Skaitītājs MTWD- ST                    Skaitītājs MTWD- FА

              (DN 20,32,40 mm)                               ( DN 20 mm)

 Skaitītājiem MT, paredzētiem izmantošanai siltuma skaitītāju sastāvā un citām sistēmām ar informācijas distances nolasīšanu,  ievada papildus apzīmējumu -  VMT (VMT MTWI, VMT MTHI).

Slapjgaitas daudzstrūklu auksta ūdens skaitītāji МNК

Skaitītāji MNK paredzēti tikai aukstā ūdens mērījuma un tiem, atšķirībā no sausgaitas skaitītājiem, informācijas pārraide par ūdens patēriņu realizējas tieši   uz skaitīšanas mehānismu bez magnēta uzmavas palīdzības, jo lāpstiņai, kura griežas ūdens plūsmas iedarbībā,  ir kopējais ass ar skaitīšanas mehānismu. Skaitīšanas mehānisms arī izvietots ūdenī. Visām  kustīgām detaļām ir minimālais īpatsvars, kas kopā ar lāpstiņa un balsts labu izvietošanu garantē minimālo berzes momentu, mērījumu augsto precizitāti  un stabilitāti ilgstošas ekspluatācijas  laikā. Visi slapjgaitas skaitītāji paredzēti dzeramā aukstā ūdens tilpuma mērījumam pie temperatūras no 5°С līdz 50°С un darba spiediena ūdensvada tīklā ne vairāka par  1,6 МPа (16 аtm.).

Visi skaitītāji MNK konstruktīvi pielāgoti pie impulsdevēja uzstādīšanas              ( apzīmējumā papildus burts “N” ) un var papildus komplektēties ar impulsdevēju ( magnētvadāmo hermetizēto kontaktu, turpmāk herkonu) zemfrekvences impulsu distances pārraidei ar iedaļas vērtībuдля  1, 10 vai 100 litru. Apgādājot skaitītājus MNK ar impulsdevējiem ar jebkādu iedaļas vērtību ( l/imp), apzīmējumā parādas burts «I».

zenner-MNK-N-1 zenner-MNK-N-2 zenner-MNK-I-N

 Skaitītājs MNK-N bez impulsdevēja     Skaitītājs MNK-I-N ar impulsdevēju                

                                                                    

Mūsdienas  sērijas MNK daudzstrūklu skaitītājiem ir aizsargkapsula rullīšu skaitīšanas mehānismam. Neskatoties uz to suspendētās daļiņas, kas atrodas ūdēnī, ar laiku nogulsnējas uz stikliņa un uz skaitīšanas rullīšiem, kas sliktākajā gadījumā  padara sarežgītāku skaititāju rādījumu nolasīšanu. Iziet no šis situācijas palīdz skaitītāja jaunais tips MNK-RP, skaitītājs ar hermetisko aizsargkameru rullīšiem. Visas kustīgās daļas atrodas plastmasas caurspīdīgā aizsegā, kas vienlaicīgi nodod kustību skaitīšanas rullīšiem. Kamera iazpildīta ar speciālo aizsargšķidrumu. Tā kā šeit skaitīšanas rullīši vairāk nesaskaras ar ūdeni un nogulsnēm, datu nolasīšanu vat veikt arī pie lielas piesārņošanas vai pie dzelza  liela satura ūdenī.

zenner-MNK-RP-N                               zenner-MNK-RP-N-2

     Skaitītājs MNK-RP-N                                                   Skaitītājs MNK-RP-N           

                                      ar aizsardzības rullīšu mehānismu

      bez impulsdevēja                                                          ar impulsdevēju

 Skaitītājiem MNK  var būt speciālie korpusi uzstādīšanai vertikālos cauruļvados. Šī gadījumā skaitītājiem ir apzīmējums MNK-ST ūdens augšupplūsmā vai MNK-F  - ūdens lejupplūsmā.

zenner-MNK-ST-1 zenner-MNK-ST-2 zenner-MNK-ST-N

                                                   Skaitītāji MNK—ST                                                      Skaitītājs MNK—ST-N ar uzstādīto impulsdevēju

                                                                                                                

Firma Zenner ražo skaitītājus MNK ar iemontētiem to vākā radiomoduļiem.  Tiem ir apzīmējums MNK-RDM,  un tos ražo skaitītājiem ar izmēriem 15, 20, 25, 32 мм. Skaitītāja aizsragvākā iemontēts radiomudulis,  kas ļauj distancionāli pārraidīt informāciju par aukstā ūdens patēriņu kontrolējamā objektā.

zenner-MNK-RDM-1 zenner-MNK-RDM-2 zenner-MNK-RDM-3

Skaitītāji MNK-RDM  ar integrētu radiomoduļi 

 Sīkāk Katalogā “MNK-RDM”

Daudzstrūklu lāpstiņveida skaitītāja PATROL pamatā ir mērieliktnis – slapjgaitas mērītājs, turklāt tā ražo maināma un  pārbaudīta patrona veidā. Pēc verificēšanas termiņa beigas korpuss paliek tīklā, bet maina tikai mērpatronu. Tam izmanto montāžatslēgu, ar kura palīdzību var arī izvilkt pretvārstu. Mērkapsulas blīvētāji garantē vienkāršo montāžu un drošu blīvēšanu atkārtotā montāža laikā.

Mērkapsulu var uzstādīt 4 stāvokļos (grieziens 4х90°) un līdz ar to nolasīties plūsmas virzienā.

Skaitītāju PATROL pielieto kā  slapjgaitas merītāju ar rullīšu skaitīšanas mehānismu aukstajam ūdenim līdz 30°C (stabils līdz 50°C) diametriem 20, 25 mm

zenner-Patrol-MNK-P zenner-Patrol-MNK-P-all

Skaitītāji Patrol- MNK-P        Skaitītāji Patrol- MNK P (ST, RTK, RTK-ST)