Ūdens skaitītāji

Dzīvokļu ūdens skaitītāji

zenner-ETKD-MKā dzīvokļu ūdens skaititājus izmanto lāpstiņveida, vienstrūklas, sausgaitas skaitītājus ETK, ETWparedzētus aukstā un karstā ūdens tilpuma mērīšanai, pie darba spiediena ūdensvada tīklā 1,6MPa.

ЕТК  skaitītāji darbojās temperatūru diapazonā no 5°C līdz 50°С (aukstais ūdens),  karstā ūdens skaitītāji ETW —temperatūru diapazonā no 5°C līdz 90°С, ЕТН — no 5°C līdz 130°С. Karstā ūdens skaitītājus var lietot arī aukstajam ūdenim. Sērijas ET skaitītāji atbilst Strarptautiskā Standarta ISO 4064-1-77 prasībām.  Skaitītāju ieejas cauruma diametri ir 15 mm,  garumi bez saskrūvēm 80, 110 un 130mm, nominālais patēriņš Q3=2,5 (Qn =1,5) m³/st  un Q3=4,0( Qn= 2,5) m³/st. Sausgaitas skaitītāja konstrukcijā spēka pārnesums no ūdens vides pie skaitīšanas mehānisma notiek ar magnētiskās uzmavas palīdzību. Pateicoties tam ūdenī darbojās tikai lāpstiņš, bet skaitīšanas rullīši ar ūdens nesaskaras. Turklāt nav nekādu bojājumu un aizserējumu netīras ūdens dēļ, kas redzams ilgstošas mērīšanas stabilitātē un mērījumu augstā precizitātē.

Sīkāk…

Mājas ūdens skaitītāji

zenner-MNK-N-1Kā mājas ūdens skaitītājus izmanto lāpstiņveida, daudzstrūklu (MT), sausgaitas vai slapjgaitas mērītājus. To pielieto vietās, kur nepieciešams reģistrēt augstāko ūdens patēriņa diapazonu salīdzīnājumā ar vienstrūklas dzīvokļu skaitītājiem.

MT skaitītāji paredzēti kā aukstā tā arī karstā ūdens patēriņa mērījumam. Aukstā ūdens patēriņa reģistrēšanai izmanto lāpstiņveida  daudzstrūklu slapjgaitas (MNK) skaitītājus un lāpstiņveida  daudzstrūklu sausgaitas (MTKskaitītājus. Karstā ūdens patēriņa mērījumam izmanto tikai lāpstiņveida  daudzstrūklu sausgaitas skaitītājus (MTW) un (MTH).

Mājas lāpstiņveida daudzstrūklu aukstā un karstā ūdens skaitītāju ieejas caurumi diametri var būt 15, 20, 25, 32, 40 un 50 mm, nominālie patēriņi atbilstoši Qn — 1,5 , 2,5 , 6,0, 10,0, 15,0 (Q3 – 2,5,  4,  6,3,  10,  16, 25 ) m³/st, darba spiediens ūdens apgādes tiklā ne augstāks par 1,6 МPа (16 аtm.). Skaitītāji ar caurumu diametru 50mm var būt kā ar vītņu tā arī ar atloku savienoju.

Sīkāk…

Turbīnas ūdens skaitītāji

zenner-WPHD-NTurbīnas Voltmana (Woltman) skaitītājus var pielietot ūdens patēriņam Qn 15 m3/st  un augstākam. Skaitītāji atšķiras ar to, ka nodrošina īpaši zemus spiediena zudumus pat arī pie augstiem patēriņiem. Voltmana ūdens skaitītāji  - sausgaitas. Ūdenī ievietota tikai turbīna. Skaitīšanas mehānisms ir iekapsulēts un var griezties jebkurā stāvokļī ērtai nolasīšanai.  Turbīnu ūdens skaitītāja darbības princips – turbīnas apgriezienu skaita mērījujms. Turbīna izpildīta daudzgājienu skrūvju veidā  un griežas tekošs ūdens iedarbojoties. Turbīnas griešanās pārraida uz skaitīšanas mehānismu. Šis mehānisms nodrošina pateicoties mērogošam reduktoram iespēju nolasīt skaitītāja rādījumus kub. metros. Turbīnu ūdens skaititāju rādījumu regulēšanu realizē ar speciālu regulējošo skrūvi, izvietotu skaitītāja korpusā.

Sīkāk…