Skaitītāju rādījumu nolasīšanas sistēmas

ZENNER piedāvā rādījumu par energoresursu (ūdens, siltuma, gāzes, elektrības) patēriņa distances nolasīšanas problēmas kompleksa risinājumu. No cenas un kvalitātes attiecības viedokļa, kā arī no pielietošanas efektivitates viedokļa konkrētiem objektiem ZENNER izstrādāja un izmanto savos projektos kā vada tā arī bezvada ūdens un siltuma skaitītāju rādījumu nolasīšanas sistēmu.Vadu metodē izmanto programmatūru, ierīces un iekārtu ar pieslēgšanu pie sistēmas M-BUS vai ZR-BUS, bet bezvadu metodē - izmanto radionolasīšanu uz frekvencēm 866 vai 433 MHz ar programmatūras un radiomoduļu, uzstādīto uz ūdens un siltuma skaitītājiem, izmantošanu. Tāpat arī tik lietota nolasīšanas sistēma ar moduļu GSM un GPRS  izmantošanu. Drošāka ir vadu sistēma, bet perspektīvāka un pielietošanas plašākā diapazonā ir radionolasīšanas sistēma.

Radionolasīšanas mobīlā sistēma

zenner-accessories-1 zenner-accessories-2

Pateicoties jaudākam radiosignālam izdevās veikt rādījumu nolasīšanu  no objektiem, izvietotiem grūti sasniedzamās vietās ( šahtās), un arī no visiem daudzīvokļu māja dzīvokļiem, neiejot mājā.

Sīkāk Katalogā…

Ierīces un iekārta rādījumu nolasīšanas sistēmām

zenner-accessories-3 zenner-accessories-4

Sīkāk Katalogā…

MULTIPULSE – Impulsu skaitīšanas elektromodulis ar 3 ieejām ūdens un siltuma skaitītāju un komutācijas pieslēgšanai pie tīklu šīnām M-Bus, RS-232, RS-485

zenner-accessories-5 zenner-accessories-6

Sīkāk Katalogā…

M-Bus konvertors komutācijai tīklā М-Bus līdz 32 ierīcēm

zenner-accessories-7 zenner-accessories-8

Sīkāk Katalogā…

Radiomodulis  1, 2 vai 4 ūdens skaitītāju pieslēgšanai ar impulsdevējiem

zenner-accessories-9 zenner-accessories-10
Radio uztvēres-pārraides ierīces informācijas par skaitīaju rādījumu novākšanai

Sīkāk Katalogā…

Programmatūra distances nolasīšanai

zenner-software