Ūdens apgādes sistemas

 Firmas KAMO (Vācija) siltumtehnikas sistēmas

Logo KAMO

Firmas КаМо  (mājas lapa www.kamo.de ) produkcija paredzēta paterētāju nodrošinājumam ar augti kvalitātes ūdens un siltuma vadīšanas un sadalīšanas  ierīcēm un sistēmām, kā arī  svaiga karstā ūdens sagatavošanai.

Visa produkcija Камо tiek sadalīta divās lielās grupās, pie kurām pieder: sadalīšanas sistēmas Камо un svaiga karstā ūdens sagatavošanas un apgādes sistēmas.

Produkcija Камо ir orientēta uz tirgu vajadzībām. Tāpēc visi izstrādājumi un siltumtīklu uzbūves izvēlēta loģistika tiek konstruētas tāda veida, lai pielāgotos pie pasūtītāja konkrētas struktūras. Tie ir loti elastīgas, t.i. var izmainīties saskaņā ar pasūtītāja prasībām.

Izpildītājam tas nozīmē projektēšanas un montāža ievērojamu vienkāršošanu.

Turklāt, visām sistēmām ir daudz prieksšrocību, jo sistēmas atsevišķi mezgli un komponenti neprasa daudz vietas un viegli pielāgojamie pie loģistikas shēmām, ko nodrošina klienta pieprasījmu augstai apmierināšanas pieejamībai.

Sīkāk…

Sadalīšanas sistēmas

Svaiga karstā ūdens sagatavošanas un apgādes sistēmas