Ūdens un siltuma skaitītāju uzstādīšana un apkope

Ūdens skaitītāji

Kā uzskaites ierīci mūsu kompānija izmanto pasaulslavenas ražotājfirmas ZENNER (Vācijas) ūdens un siltuma ūdens skaitītājus un firmas ELIS (Čehija) elektromagnētiskus un ultraskaņas ūdens skaitītājus un plūsmas mērītājus.

Kompānija veic sekojošos darbus un pakalpojumus:

  • uzstāda un apkalpo dzīvokļu, mājas un lielos aukstā un karstā ūdens skaitītājus dzīvokļu un komunālās saimniecības objektos, Latvijas rūpniecības un lauksaimniecības dažādos uzņēmumos,
  • uzstādīto ūdens skaitītāju garantijas laikā veic to garantijas un pēcgarantijas apkopi.
  • izskalo un pārbauda ūdens skaitītājus uz stenda Metroloģiskajā centrā,
  • nepieciešamības gadījumā veic skaitītāju remontu un to atsevišķo detāļu maiņu,
  • nomaina uzstādītos skaitītājus pēc klienta pasūtījuma uz jauniem vai uz lietotiem.
Dzīvokļa skaitītāji. zenner-ETWD

Kā dzīvokļu skaitītājus izmanto markas ЕTК-N-AM / ЕТW-N-AM,  ЕТК-M / ЕТW-M, ЕТКD-N/ ЕТWD-N,  ЕТК-MZ / ЕТW-MZ vienstrūklas, lāpstiņvaida, sausgaitas aukstā un karstā ūdens skaitītājus, kuriem ir mērījumu augsta precizitāte. Skaitītāji ir apgādāti ar impulsu izejām, antimagnētisko un antivandalu aizsardzību, pielāgoti pie rādījumu distances nolasīšanas  sistēmas uzstādīšanas, tiem ir ieejas diametri 15 vai 20mm, gabarītgarumi 80mm, 110mm vai 130mm.

Mājas skaitītāji.

Kopmājas uzskaitei izmanto daudzstrūklu, sausgaitas vai slapjgaitas lāpstiņveida ūdens skaitītājus un arī turbīnu skaitītājus.zenner-МТКD-N-1

Montāžas laikā tiek uzstādīti daudzstrūklu sausgaitas MTK-N vai slapjgaitas MNK-N aukstā ūdens un karstā ūdens MTW-N skaitītāji ar ieejas diametriem  no 15 līdz 50mm, un arī turbīnu Voltmana  aukstā ūdens WPH-N un karstā ūdens WPHH-N skaitītāji kopējai mājas uzskaitei ar diametriem no 50mm līdz 150mm. Dažiem mērķiem (galvenokārt rūpniecības objektiem) tiek izmantoti markas WPV-N kombinētie skaitītāji, kuriem ir daudstrūklu un turbīnu skaitītāji, konstruēti kopējā korpusā. Tie tiek izmantoti ūdens augstajam un zemajam patēriņam.zenner-WPHD-N

Visiem mājas skaitītājiem ir augsta precizitātes klase, tie apgādāti ar impulsu izejām un konstruktīvi pielāgoti pie rādījumu distances nolasīšanas sistēmas uzstadīšanas.

Lielie skaitītāji.

Pie lielajiem (turbīnu) skaitītājiem, kurus uzstāda un apkalpo mūsu kompānija, pieder maģistrāles, irigācijas (notekūdeņu) un rūpniecības aukstā un karstā ūdens skaitītāji.zenner-WPV-N-1

Maģistrāles uzskaitei uzstāda Voltmana turbīnu aukstā WPH  un karstā WPHH ūdens skaitītājus ar diametriem no 100mm līdz 600mm, rūpniecībai uzstāda kombinētus skaitītājus WPV ar diametriem no 50mm līdz 150mm, notekūdeņiem un irigācijai uzstāda markas WI skaitītājus ar diametriem no 50mm  līdz 200mm.

Visiem mājas skaitītājiem ir augsta precizitātes klase, tie apgādāti ar impulsu izejām un konstruktīvi pielāgoti pie rādījumu distances nolasīšanas sistēmas uzstadīšanas, tai skaitā radionolasīšanas.

Elis-Flonet-FN20XX.1Pie elektromagnētiskajiem un ultraskaņas elis-flomic-FL50XXūdens skaitītājiem un plūsmas mērītājiem pieder čehu firmas ELIS sērijas FLONET elektromagnētiskie mērītāji ar diametriem no 6mm līdz 1200mm un sērijas FLOMIC un SONOELIS ultraskaņas plūsmas mērītāji dažādu šķidrumu mērījumam ar diametriem no 32mm līdz 2000mm.

Norādītie skaitītāji un plūsmas mērītāji ļauj izmērīt ūdens patēriņa un spiediena momentānās vērtības, kā arī ūdens patēriņa kopējo vērtību. Iegūtie dati glabājās  ierīces atmiņā un var būt distancionāli pārraidīti patērētājam.

 

Siltuma skaitītāji

Firmas ZENNER siltuma skaitītāji tiek montēti dzīvojamās, sabiedrīskās un rūpniecībās ēkās, sākot no dzīvokļiem, ofisiem un kotedžiem un līdz rūpniecības uzņēmumiem. Siltuma skaitītājus var arī izmantot siltuma enerģijas patēriņa uzskaites, kontroles un regulēšanas automatizētās sistēmās.zenner-zelsius-С3-2

Montējot dzīvokļa siltuma skaitītājus caurulēs ar diametriem 15mm vai 20mm,  izmanto kompaktus markas Zelsius (C3, C5) vai Multidata (S1 vai WR3) ZENNER siltuma skaitītājus ar iemontētiem sistēmu М-Bus, RS-232, RS-485 vai ZR-Bus programām.

Tādi siltuma skaitītāji sastāv no karstā ūdens mērītāja ETW ar caurplūdes urbumu diametriem 15mm vai 20mm un ar uzsildīšanas temperatūru līdz 90°C, diviem platīna termopāriem, izmantojamiem kā temperatūras devējus taisnā un pretcauruļvadā, un markas Zelsius vai Multidata elektroniskā skaitļotāja (atkarībā no pasūtītāja prasībām un nolasīšanas sistēmas uzdevuma).

zenner-WPHMontējot mājas siltuma skaitītājuszenner-multidata-WR3 izmanto markas MTH daudzstrūklu karstā ūdens mērītājus ar sildīšanas temperatūru līdz 130°C vai markas WPHH turbīnu karstā ūdens Voltmana mērītājus ar sildīšanas temperatūru līdz 150°C.

Plūsmas mērītāji МТН tiek izmantoti uzstādot caurulēs ar diemetriem no 15mm līdz 50mm, plūsmas mērītāji WPHH – caurulēs ar diametriem no 50mm līdz 150mm. Arī siltuma skaitītājā sastāvā  ir divi termopāri un markas zenner-multidata-WR3-1Multidata S1 vai Multidata WR3 elektroniskie skaitļotāji.

Visi siltuma skaitītāji  Zenner pielāgoti pie rādījumu nolasīšanas sistēmas, tai skaitā radionolasīšanas sistēmas, uzstādīšanas.

Uzstādītiem dzīvokļos un mājās siltuma skaitītājiem garantijas laikā nodrošina:

  • garantijas un pēcgarantijas apkopi;
  • pārbaudi uz stenda Metroloģiskajā centrā;
  • nepieciešamības gadījumā atsevišķu detāļu un mezglu remontu kopā ar maiņu;
  • elektronisko skaitļotāju pārprogramēšanu.

Nolasīšanas sistēmas

Distances nolasīšanas sistēma ļauj vienkārši, droši un ātri realizēt datu savākšanu no primārajām visu enerģijas veidu ( ūdens, siltuma, elektrības, gāzes) uzskaites ierīcēm vienā punktā.

Firma Zenner izstrāda, ražo un piegāda mums iekārtu un programmatūru aukstā, karstā ūdens un siltuma patēriņa sistēmas distances kontrolei.

zenner-accessories-1

Šo sistēmu montāžu un apkopi Latvijā veic mūsu kompānija.
Datu savākšanu realizē ar vadu sistēmas palīdzību, izmantojot impulsa skaitīšanas moduļi Multipulse ar izejām pieslēgšanai pie sistēmām RS-232, М-Bus, ZR-Bus, RS-485, vai distancionāli, izmantojot radionolasīšanas sistēmu, uzstādot uz katru ūdens un siltuma skaitītāju speciālos radiomoduļus, kuri pārraida informāciju caur GSM vai GPRS.

Rādījumu distances nolasīšanas gaitā ievērojot patērētāju vēlēšanos un dzīvojamā fonda objektu īpašības ir iespējami rādījumu distances nolasīšanas dažādi varianti: telefona sakaru līnija, GSM, GPRS .

Turklāt nav nepieciešamības saskaņot vizītes laiku ar patērētāju, pati operācija ir īslaicīgā un nepieļauj kļūdas un augstus izdevumus.