Karstā un aukstā ūdens sistēmu uzstādīšana

Montējot aukstā un karstā ūdensapgādes iekšējos sistēmas saskaņā ar Pasūtītāja projektu vai ar mūsu izstrādāto projektu, mūsu speciālisti izvēlējās materiālu un iekārtu vislabāko variantu ar mērķi nodrošināt montējamās sistēmas funkcionēšanas drošumu un tās ekspluatācijas ilgmūžību, kā arī samazināt izmantojamo materiālu un sistēmas uzstādīšanas izdevumu kopējo tāmi.

Kamo-comfortDarbā ar mūsējiem materiāliem (caurulēm un fitingiem) tiek izmantots speciālais montāžinsruments un palīgierīce, ko ļauj operatīvi veikt montāždarbu lielu apjomu ar darbinieku neliela skaita palīdzību un minimālajos termiņos.

Pēc klientu pasūtījumiem kompānija veic:

  • nepieciešamos rēķinus un sastāda tāmes dokumentāciju darbu veikšanai konkrēros objektos rekonstrukcijai, ieksējai aukstā un karstā ūdensapgādes montāžai ( dzīvokļu un ēku auksta un karstā ūdensapgāde);
  • montāždarbu pilnu kompleksu aukstā un karstā ūdensapgādes sistēmu uzstādīšanai konkrētā objektā, sistēmu pārbaudi un noregulēšanu, kā arī to nodošanu ekspluatācijā;
  • sistēmu garantijas un pēcgarantijas apkopi to ekspluatācijas gaitā, bojātu mezglu, armatūras un iekārtas nepieciešamo remontu un nomaiņu.