Konsultācijas

Kompānijas veic kompeksa pasākumus zinātniski tehniskajai piegādājamas produkcijas nodrošināšanai, tai skaitā:

 • piegādājamas preces analīzes un ekspertīzes veikšana ar mērķi veiksmīgi adaptēt to pie konkrētu objektu ekspluatācijas apstākļiem,
 • priekšlikumu un rekomendāciju sniegšana produkcijas izstrādātājiem ar mērķi  pilnveidot  produkciju un novērst to konstruktīvas un shēmu risinājumu trūkumus ekspluatācijas gaitā,
 • поиск и отбор для применения новых перспективных решений и эффективного опыта эксплуатации во время участия ведущих специалистов компании  в международных и специализированных выставках, форумах и семинарах  по специфике деятельности компании, а также посещений заводов-изготовителей продукции
 • zinātniski tehnisko semināru regulārā veikšana partnerfirmām un klientiem регулярное проведение научно-технических семинаров для партнерских фирм и клиентов по правилам эксплуатации новых систем, приборов и оборудования
 • konsultācijas veikšana klientiem un speciālistiem interesejošos jautājumos,
 • parneru firmu personāla apmācība piegādājamas produkcijas ekspliuatācijas un montāžas noteikumiem un pieprasījumiem,

Konsultācijas sniegšanas laikā mēs palīdzējam mūsu partneriem izmantot unikālo mūsdienas tehnoloģiju un vadošo zinātniski tehnisko sasniegumu savienojumu, profesionālās pieredzes un dziļas vadošo ražotāju produkcijas īpatnību zināšanu ES, NVS un Baltijas tirgūs.

Kompānija veic ka zinātniski tehniskās konsultācijas zinātnes un tehnikas dažādās jomās, tā arī specializēto tehnisko un tehnoloģisko konsultāciju uz savas pamatdarbības atsevišķiem posmiem ( piemēram, projektējot un montējot ūdensapgādes, apkures un kanalizācijas sistēmas).

Zinātniski tehniskās konsaltācijas  sniedz  kā atsevišķo konsultāciju, analitisko apskatu, eksperimenta novērtējumu, secinājumu, izziņu, semināru vaidā , taj skaitā izbraucot uz dažādiem zinātniski pētniecības un ražošanas organizācijām ar ziņojumiem un prezentācijām zinātnes un tehnoloģiju attīstības jautājumos un virzienos.

Inženiersistēmu specializētas tehniskās un tehnologiskās konsultācijas  ietver sevī

 • tehniskās konsultācijas un tehniskā audīta veikšana objekta projektēsanas posmā;
 • tehniskās konsultācijas sniegšana izvēloties tehnoloģijas, iekārtas un materiālus ūdensapgādes, apkures un kondicionēšanas sistēmām būvniecības posmā,
 • tehniskās konsultācijas sniegšana ierīču un sistēmu ekspluatācijas posmā objektā.

Sasniegt efektīvu sadarbību ar klientiem un piedāvāt viņiem optimālus risinājumus mums ļauj:

 • profesionālu kompetenta komanda, kuriem ir menedžmenta un tehnisko projektu realizācijas praktiskā pieredze,
 • orientācija uz mūsu klientu interesiem un uzticības pilna attieksme pret tiem,
 • sniedzamo pakalpojumu veida noteikta specializācija,
 • tirgus patiesa informācijas ilggadēja bāze,
 • biznesa vadīšanas specifikas dziļas zināšanas Latvijā, Krievijā, Ukrainā,
 • pozitīva reputācija un plaši sakari biznesā,
 • augstas klases tehnisko un tehnoloģisko konsultāciju pakalpojumi.